190405 Seniorernas hus - äntligen!

 

Veronica Zetterberg, ordförande för kommunstyrelsens serviceutskott och vår förenings ordförande Anders Sätterberg. 

Äntligen har vi kommit fram till en överenskommelse med kommunen om nya lokaler för vår verksamhet inom SPF Seniorerna Falun. Vi kommer därmed att lämna våra nuvarande lokaler på Trotzgatan. Vi ser att det kommer att skapa nya förutsättningar för oss att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Samtidigt som vi nått denna överenskommelse har kommunen bjudit in pensionärsorganisationerna för en gemensam dialog om ett Seniorernas Hus där fokus skall ligga på verksamhetens innehåll samt ansvarsfördelningen mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Vi ser det som en spännande tid som ligger framför oss. Det finns flera exempel på utvecklade verksamheter på andra ställen i landet så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt här i Falun.

Hoppas att den politiska viljan som visats så långt kommer att fortsatt hålla i sig när vi kommer till handling. Denna förhoppning gäller även frågan om Trygghetsboende.

Anders Sätterberg

(Den första noteringen om eventuellt nya lokaler tillsammans med PRO hittar man i ett styrelseprotokoll från den 14 december 2015.)