Världen utanför SPF Seniorerna Falun

Uppdaterades: 24 februari 2021

Den här sidan kallas även ”Externt”, på startsidan av utrymmesskäl förkortat till ”X”.

På de här sidorna är samlat en del information, som formellt inte har med vår förenings verksamhet att göra - men som kanske ändå kan vara av intresse för våra medlemmar.

Falu kommuns webbplats finns beskrivet olika möjligheter till hjälp i hemmet. Där finns även en länk till Socialstyrelsen webbsida där du kan jämföra olika utförare av hemtjänst enligt ett antal kriterier.

Nostalgiska minnen

Gamla vykort från Falun

Bloggen

Mat

Bostäder

Sjukvård

Hörsel

Kommun-fixarn

IT-frågor

Boken kommer

Falu kommuns anhörigstöd och träffpunkter

Köpa biljett hos SJ

Publicerades: 05 oktober 2016 Uppdaterades: 24 februari 2021