190211 Vad pratade styrelsen om på senaste styrelsesammanträde?