Ris och ros för Falun i enkät om tillgänglighet

Falun hamnar på plats 61 när det gäller tillgänglighet bland 191 av landets kommuner, men det finns trots det ljuspunkter.

Det visar en enkät som assistansbolaget Humana genomfört i samarbete med SPF Seniorerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

I den förra enkäten låg Falun på en delad plats 74.

Kartläggningen av kommunernas tillgänglighet inleddes 2010. Den här gången har kommunerna fått svara på 20 frågor om tillgängligheten för alla oavsett funktionsnedsättning. Och det är frågor som spänner över ett vitt fält, från skolgårdar till äldreboenden.

Men enkätsvaren ger ingen uppmuntrande läsning, det menar Andreas Westlund, vd för Humana Assistans.

Under de tio år som man mätt tillgängligheten i kommunerna har inte mycket hänt, i vissa fall har det till och med blivit sämre, menar Andreas Westlund.

Mer än hälften av kommunerna saknar en tjänsteman eller förtroendevald med ansvar för tillgänglighetsfrågor gentemot kommunstyrelsen. Inte Falun, här finns en sådan person.

En fjärdedel av landets kommuner saknar en skriftlig strategi för bostadsförsörjningen för äldre. Inte Falun, här finns en sådan.

En ny fråga för årets enkät är om kommunens hemsida är anpassad för personer med funktionsnedsättning, detta eftersom en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla vid årsskiftet. Också det kan Falun svara ja på.

Det som drar ner Faluns betyg är bland annat att man inte kartlagt tillgängligheten i butiker och andra offentliga lokaler och att man inte kartlagt tillgängligheten i flerbostadshus.

– Det ser ju rätt bra för Faluns del, säger Anders Sätterberg, ordförande för SPF Seniorerna i Falun.

– Nu vill vi ta upp rapporten i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och diskutera hur kommunen resonerar kring de här frågorna, och vilka förbättringsåtgärder man ser.

I rapporten listar man åtta förslag till åtgärder som utredarna tycker kommunerna bör genomföra. Det är bland annat att ta med mätbara tillgänglighetsmål i styrande dokument, att prioritera tillgänglighet i skolor och att satsa på kompetensutveckling inom området.

I topp på listan ligger Borås kommun, och i topp i Dalarna ligger Säter, på en 14:e plats, med Falun på andra plats i länet.

Läs mer på Humanas hemsida; www.humana.se.

Inger Söderlund