Styrelsen 2021

Uppdaterades: 18 februari 2021

Anders Sätterberg

Ordförande

Bertil Eek

Vice ordförande

Kerstin Assmundson

Kassör

Karin Malmgren

Sekreterare

Birgitta Wallman

Ledamot

Gunilla Barkar

Ledamot

Herbert Carlén

Ledamot

Publicerades: 30 juli 2017 Uppdaterades: 18 februari 2021