Styrelsen 2020

Uppdaterades: 16 februari 2020

Anders Sätterberg

Ordförande

Bertil Eek

Vice ordförande

Vakant

Kassör

  • Tel:
  • Epost:

Karin Malmgren

Sekreterare

Birgitta Wallman

Ledamot

Gunilla Barkar

Ledamot

Herbert Carlén

Ledamot

Styrelsen; från vänster Holger Freij (kassör), Birgitta Wallman, Bertil Eek (vice ordförande), Karin Malmgren (sekreterare), Anders Sätterberg (ordförande), Gunilla Barkar och Herbert Carlén.

Publicerades: 30 juli 2017 Uppdaterades: 16 februari 2020