Falugatan


1903


Om den här bilden från 1906 finns det två olika berättelser. I den ena har den 80-åriga gumman gått från Hillersboda i Svärdsjö socken för att kon ska slaktas hos Dikmans slakteri på Stigaregatan (Dikmanska gården finns ju fortfarande kvar). I den andra berättar Maria Korva Johansson att bilden föreställer hennes mors mormor Helena Persdotter som gick från Puttbo för att sälja kon. Hon var gift med Per som kallades Blind-Per. Han var blind från födseln vilket inte hindrade honom från att arbeta på Falu-Kuriren där han vevade pressen under många år.


1914

En bild av Falugatans breddning 1966. En liten del av det Graumanska huset användes som personalbyggnad för byggnadsarbetarna. På bilden är Falan-huset färdigt och nu ska den återstående delen av Graumanska huset rivas och gatan få sin nya bredd. Bilden togs av Martin Jönsson och ingår i Dalarnas museums bildsamling.