Vi påverkar

SPF Seniorerna Falun strävar efter att påverka samhällets beslutsfattare i en riktning som gynnar seniorer.

Syftet med föreningens verksamhet är tvådelat:

  • Att erbjuda medlemmarna ett brett och berikande utbud av aktiviteter att välja på för att vi på ett konkret sätt ska bidra till att öka livskvaliteten för de seniorer som vill leva ett aktivt liv - utifrån sina egna villkor och förutsättningar. Den verksamheten redovisar vi på sidorna Möten, Resor, Friskvård, Kurser och Körsång.
  • Att påverka lokal-, regional- och rikspolitik samt samhället i övrigt i en riktning som gynnar seniorer. Den verksamheten redovisar vi här.

Lokal påverkan

KPR, Kommunala pensionärsrådet

Patientråden

Trygghetsboendegruppen

Måltidsrådet

Regional påverkan

Region Dalarnas pensionärsråd

Nationell påverkan

Läs här på förbundets webbplats

Läs här om "1957-orna"

Hemtjänstindex
Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Läs här SPF Seniorernas presentation om projektet, läs här på webbsidan för Hemtjänstindex.