Körsång

Uppdaterades: 18 mars 2020


Foto Urban Björn

Körövningarna är inställda tills vidare.

Läs här ett reportage från en körövning.

Kören består av ett 50-tal medlemmar i fyra stämmor och leds av Margareta Åberg. Den övar i Nybrokyrkan på tisdagseftermiddagar. Varje år gör den ett antal framträdanden på föreningens möten och på äldreboenden i Falun. Är du intresserad av att delta, ta då kontakt med någon i körkommittén.

Körkommittén, som administrerar körens verksamhet, består av:

  • Lena Söderlund, 073-1505436
  • Ingrid Liliendahl, 070-5356374
  • Håkan Kellner, 070-7245622
  • Ingela Asp, 070-6885636
  • Ulla Wåger, 073-1804302
  • Margareta Åberg, adjungerad, 32267, 070-6182267
Publicerades: 05 oktober 2016 Uppdaterades: 18 mars 2020