220921 60plusmässa lockade många

Redan efter ett par timmar efter att 60plus-mässan slagit upp portarna på Lugnet kunde Kersti Jungsbo i SPF:s Daladistrikts monter notera att SPF fått ett par nya medlemmar.