221024 Möte med Kommunala pensionärsrådet

Vid årets tredje möte i KPR behandlades frågor om Idéburet offentligt partnerskap, lokalerna i Gamla Stadshotellet, hjärtstartare, pensionärsluncher i skolmatsalar, bowling och matlagning vid vård- och omsorgsboenden.