220307 Styrelsens möte

Styrelsens möte den 7 mars avhölls med fem närvarande ledamöter, varav en uppkopplad på länk. Vi kunde också hälsa vår nya kassör välkommen till sitt första styrelsemöte. Förutom de formella inledande punkterna kunde konstateras att inget nytt fanns att rapportera när det gäller ekonomin. Det innebär att det ekonomiska läget är gott såsom underlagen inför årsmötet kunde visa.