220526 Skogsvandring efter Lurån i Rog

När man går in på den gamla forvägen vid Lurgården upplever man i början tystnaden och lite längre fram kan man höra bruset från ån. Annat var det för över hundra år sedan. Då var det liv och rörelse. Massor av människor i arbete, hästar som drog slädar eller vagnar med kol och järnmalm, rök från kolmilor, knarrande från stånggången, ljudet från kvarnar, gruvan, sågarna.