220509 Sammanfattning av styrelsens möte

Förutom de sedvanliga formaliapunkterna kunde styrelsen konstatera att vår kassör äntligen har fått behörighet av banken att hantera vår ekonomi. Vi kan fortsatt konstatera ett gott ekonomiskt läge för föreningen.