220615 Möte med Kommunala Pensionärsrådet

Vid KPR-mötet den 15 juni behandlades aktuella planärenden, projektet ”Unga IT-värdar”, ”Länsstrategi för god och nära vård”, statliga pengar som finns att söka och framtiden för bowling i Falun.