220613 Sammanfattning från styrelsens möte

Frågor som behandlades var bland annat ekonomiredovisning, ”Tillsammans i Falun”, kommande KPR-möte, bowlinghall och trygghetsboendet.