Så vitt jag minns

I höstas blev Gunilla Barkar och Birgitta Gradén intervjuade av några "teatermänniskor" om sina minnen från sin uppväxt. Anledningen till intervjun var att de var engagerade i vår förenings arbete i projektet "Tillsammans - mindre ensam". Gunilla var lite undrande och tveksam till vad det skulle bli av det hela. Men nu har det blivit en teaterföreställning av det och de var båda inbjudna till en generalrepetition på Dalateatern den 21 april. Och kunde höra skådespelarna berätta deras ungdomsminnen!