Rullstolsburna

Hjälp till rullstolsburna. Vi behöver fler personer som vill gå ut med rullstolsburna på Vidablick. Varje grupp går 3 gånger, en måndag per månad kl 1430. Kontakta Laila 0733-854542