Fotocirkelns avslutning

Studiematerial framtaget av Göran Lander för att under hans ledning diskutera och testa möjligheter att ta bilder under olika förhållanden! Råd och dåd samt praktiska övningar ingick i kursen om åtta tillfällen. Ett litet kollage av deltagarnas bilder som diskuterades följer här.

  • Bökevik Fiskeläge