Revad stor och focken på däck

Gammal grov motsjö tvingade oss vända på väg från Karlskrona till Öland.
Ojojoj vilken härlig segling på återvägen, surfade fram i 8 knop.

  • Farledsprickarna står tätt som ett staket mellan Torhamn och Långören