Vi hade i alla fall tur med tekniken

Styrelsen genomförde en säker landning efter sitt första heldigitala möte.