Torsdag 2 dec

Normal torsdagsträff, idag med Christel Stark från Hjälpmedelscentralen som informatör