Cirkel körsång uppskjuten

Efter samråd med Region Blekinge är Körsång. Vi sjunger med glädje uppskjuten till i början av november 2021. I övrigt se programbladet för hösten.