Rosa Huset, Där det händer snart hoppas vi!

Kommer ni ihåg?