FrågorFacit 200625

Frågorna och svaren för försommarens sista promenad. Var har t ex Graham Green sitt ursprung?