Månadsmöte sept 2019

Reportage från månadsmötet september 2019

  • Stativ och månadens underhållare Niklas Nyström