Bildreportage månadsmöte med landshövdingen

Vår "nye" landshövding Sten Nordin informerade om sitt och länsstyrelsens ansvarsområde.