Rekrytering och medlemsvård – många goda idéer på Föreningskonferensen

Efter två år var det äntligen dags för föreningsordföranden och styrelseledamöter att träffas fysiskt på Föreningskonferensen i Medborgarhuset i Eslöv den 8 oktober. Omkring 140 representanter från nästan 60 föreningar deltog (inklusive distriktsstyrelsen och föreläsare) och dagen blev en succé. Alla verka lika glada över att äntligen kunna träffas igen!

  • Anna Eriksson, sakkunnig på förbundet, föreläser om pensioner.

Viktiga frågor på föreningskonferensen i Eslöv den 8 oktober 2021 var medlemsrekrytering och medlemsvård. Pandemin har tyvärr medfört att Skånedistriktet har tappat många medlemmar. 
Konferensdeltagarna blev indelade i samtalsgrupper med i uppdrag att kläcka så många idéer som möjligt kring dessa tre frågor: Rekrytering av nya medlemmar, medlemsvård och rekrytering av nya styrelsemedlemmar.
Grupperna presenterade väldigt många bra idéer som vi har sammanställt här.

För att läsa mer om Föreningskonferensen och se materialet från föreläsningarna, tryck här.