Deltagare för validering av snabbtester - Covid-19

  • 29 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten genomför just nu ett projekt med syfte att validera snabbtester för antikroppar mot covid-19 och söker deltagare i Skåne

RISE, som FHM anlitat, har därför kontaktat SPF Seniorerna då de haft svårt att rekrytera deltagare 70 år och äldre.

Det är viktigt att även äldre får god representation. 

Rekryteringen av panelen pågår i Stockholm, Skåne och Jönköping.

Mer information om projektet och deltagande i serumpanelen finns att hitta här: https://www.ri.se/sv/serumpanel

och här: https://www.ri.se/sv/validering-av-snabbtester-covid19

Publicerades: 29 oktober 2020 Uppdaterades: 29 oktober 2020