Ersättning för egen bil vid sjukresor

  • 17 november 2020

Från 5 november till 31 december 2020 kan ersättning fås för resor utanför Skåne med egen bil.

På grund av pandemin är detta en tillfällig insats av Skånetrafiken för att underlätta och undvika trängsel.

Kunder som reser sjukresor utanför Skåne kan få ersättning för resa med egen bil är 17 kr/mil. Det krävs att vården styrker vårdbesöket.

Detta är en tidsbegränsad avvikelse från regelverket.

Publicerades: 17 november 2020 Uppdaterades: 17 november 2020