Endast 6 personer över 65 år i riksdagen

  • 01 oktober 2018

I valet valdes endast 6 personer in i Riksdagen som är över 65 år. Av Riksdagen 349 ledamöter utgör det endast 1,6 procent.

  • Peter Lindgren, Distriktsordförande SPF Seniorerna Skåne

I valet valdes endast 6 personer in i Riksdagen som är över 65 år. Av Riksdagen 349 ledamöter utgör det endast 1,6 procent. Däremot är nu hälften av ledamöterna män och kvinnor viket naturligtvis är utmärkt. P g a det låga antalet av pensionärer är det enligt min uppfattning en demokratibrist. SPF-Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson besökte i god tid innan valet - före partiernas vallistor gjorts upp - samtliga partiers sekreterare och påtalade detta problem. Resultatet är nu sämre för oss pensionärer än vad det var under mandatperioden 2014 -. 2018 då siffran var 3,6 procent. Jag tycker att man kan prata om en åldersdiskriminering mot oss pensionärer. Problemet kommer inte att bli mindre då antalet pensionärer varje år kommer att öka. Trots detta kommer vi inom SPF-Seniorerna fortsätta kampen för ett ökat antal mandat i Riksdagen.

Peter Lindgren

Distriktsordförande för SPF-Seniorerna i Skåne och ledamot i SPF-Seniorernas förbundsstyrelse

Publicerades: 01 oktober 2018 Uppdaterades: 01 oktober 2018