Premiär för Hemtjänstindex: Så bra är hemtjänsten i din kommun – enligt äldre själva

För första gången finns nu en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Hemtjänstindex bygger dessutom helt på seniorers önskemål kring vad som är viktigast i hemtjänsten: själva utförandet, en anpassad biståndsbedömning och tydlig information. År 2022 finns Sveriges bästa hemtjänst i Gnosjö kommun. Hemtjänstindex 2022 presenteras och diskuteras i detalj på ett seminarium idag.

  • – Nu hoppas jag att samtliga kommuner ska upptäcka och använda detta verktyg säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

SPF Seniorerna presenterar för första gången någonsin ett kvalitetsindex för alla kommuners hemtjänst utifrån äldres behov och önskemål – från att leta information till biståndsbedömning samt själva utförandet av hemtjänsten och möjlighet att påverka.

– Hittills har vi inte haft något helhetsmått på hemtjänstens kvalitet och seniorers önskemål har inte varit i fokus. Men nu har vi det – ett samlat index som bygger på vad vi seniorer själva anser är viktigast i hemtjänsten. Jag hoppas att det bidrar till mer uppmärksamhet kring hur vi kan förbättra hemtjänstens kvalitet. Detta kommer seniorer idag och i framtiden att gagnas av, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Hemtjänstindex är det första indexet där kvalitet inom vård/omsorg sammanställs, baserat på vetenskapliga metoder och med hjälp av mätexpertis. Eftersom den totala kvaliteten inom hemtjänsten sammanställs per kommun underlättas jämförelser mellan kommunerna.

– Nu hoppas jag att samtliga kommuner ska upptäcka och använda detta verktyg. Vårt syfte är att alla kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst, inte att peka finger. För många seniorer är en fungerande hemtjänst en förutsättning för att kunna leva ett gott och värdigt liv. Att seniorer själva deltagit i indexet och pekat på just vad som är viktigast i hemtjänsten gör detta till ett värdefullt kvalitetsmått, säger Eva Eriksson.

Hela rankingen för Hemtjänstindex år 2022 för landets alla kommuner finns även på  https://hemtjanstindex.se/

På ett seminarium idag den 23 november kommer Hemtjänstindex och dess resultat att presenteras och diskuteras i mer detalj.

Deltar gör Anna Tenje (M), äldreminister, Gösta Bucht, vetenskaplig ledare och sakkunnig på SPF Seniorerna och Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Greger Bengtsson, SKR samt Ragne Emardson, måttexpert och fd. chef för RISE och Peter Söderman, projektsamordnare.
Därtill närvarar representanter från vinnarkommunen Gnosjö samt från en av referenskommunerna (Nacka) som varit med under projektets start.


Tid och plats: onsdag den 23 november kl. 10.00-12.00 i SIS:s lokaler på Solnavägen 1E, Torsplan, Stockholm.
- - - - - -

Om Hemtjänstindex

Hemtjänstindex jämför Sveriges kommuners hemtjänstkvalitet och bygger på seniorernas egna önskemål om hemtjänsten. Via workshops med seniorer runt om i landet, intervjuer med seniorer och en enkät med över 1 000 svar har vi fått fram vad som är viktigast för seniorerna. Det är utifrån denna viktning som vi konstruerat mätmodellen för Hemtjänstindex.

Kommunernas indexvärden är därefter baserade på ett flertal olika undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen, och indexvärdena är beräknade av det statliga forskningsinstitutet RISE. 

Vilka aspekter är viktigast för seniorerna?

  • Utförandet av hemtjänsten (bemötande, hänsyn, trygghet, utförandet av uppgifterna, passa tider, låg personalomsättning)
  • Biståndsbeslut anpassat utifrån mina behov (och att det finns flexibilitet i biståndsbeslut samt möjlighet att välja utförare)

Av mindre vikt är information/lätt att få kontakt med kommunen (vem man kontaktar vid missnöje, hur man väljer utförare, delaktighet i planering etc.) samt stöd och utveckling (samarbete med anhöriga, garantier kring trygghetslarm etc.).

Läs mer på: https://hemtjanstindex.se/