Torsdag 21 november 13.30: Hjärt-lungräddning och första hjälpen

En fortsättning på utbildningen i krisberedskap. Gösta Ljungberg från Civilförsvaret informerar och utbildar på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Plats: Nybrokyrkan. Max 20 personer.
Anmälan tidigast 15 oktober kl 10.00 och senast 14 november kl 12.00 via vår anmälningsrutin på webben (klicka här). Det går också att anmäla sig direkt till expeditionen på tel 023-690 45 eller vid besök.
Information: Hanne Hedin, tel 070-433 64 77