2023 - hur var året siffermässigt för Daladistriktet inom SPF Seniorerna?

Jodå, medlemsantalet ökade i distriktet med 127 personer. Lite olika för de olika föreningarna, 9 föreningar ökade medlemsantalet och 11 minskade.

Klicka här för att se tabellen med lite större siffror.

Rekrytering

Den 27 september hölls en rekryteringskonferens på Lerdalshöjden. Mona Engberg inledde med en översikt av medlemsutvecklingen i distriktet. Efter denna introduktion pratade Veronica Sjölin från förbundet om metoder i arbetet med att rekrytera nya medlemmar, att söka behålla dem som redan är medlemmar samt att marknadsföra föreningsarbetet. 

Under 2023 ökade antalet medlemmar i distriktet från 8934 till 9058, vilket ger en ökning på 1,4%. 

Tabellen nedan ger en översikt över utvecklingen under de senaste fem åren:

De negativa siffrorna under åren 2019 - 2022 speglar effekten av pandemin. Under 2022 har en viss återhämtning skett vilket tydligt visar sig under 2023. 

Mona Engberg