240221 Aktuellt från KPR:1 2024

Årets första sammanträde genomfördes den 21 februari på Kulturhuset tio14. Som grund för KPR:s arbete ligger Verksamhetsplan 2024 för Kommunala pensionärsrådet.