230119 Materialgenomgång för skidåkare blev succé

Det kom 32 intresserade, som lyssnade till Mårten Sahlin, som informerade om skidor, stavar och pjäxor.