En hembygdskunskapsfråga

Det här rådhuset är byggt 1712. Frågan är: Vilken är kopplingen till Falun?