220922 Skogsvandring i Carl och Karin Larssons spår

"Skulle man inte för att det är höst, följa sin innersta röst? Nu var vi opp, opp, opp,
Opp på SPFs skogsvandrings topp, topp, topp!" (Karl Gerhard) Dagens skogsvandring startade vid Sjulsarvet ovanför Lugnet. Till att börja med gick vi längs Bergsstigen och Carl Larsson-leden som har samma startsträcka. Vid Mjölnarbogården finns en tavla med en bild på Carl och Karin Larsson och en beskrivning av sträckan mellan Falun och Sundborn.