220902 Inför valet: Utfrågning av våra lokala politiker - inspelning

Nu är redigeringen av inspelningen från mötet den 2 september klar - klicka på ”Läs mer” för att se och lyssna. (Redigeringen bestod i att göra ljudet ”lyssnarvänligt”).