Ordföranden har ordet

Här är några ord från Anders Sätterberg inför sommaren. De är såväl glada som tråkiga, precis som livet.