220209 Årsmötet är genomfört

242 medlemmar röstade på vårt årsmöte ”per capsulam”, över 100 fler än i fjol. Och den absoluta majoriteten sade ja till styrelsens förslag till beslut. Vår ordförande Anders Sätterberg var nöjd efter mötet. – Vi har fått 223 digitala ja-röster och sex digitala nej-röster. Dessutom har 13 medlemmar röstat ja via postutskicket. Totalt är det över 242 röster, drygt 100 fler än i fjol.