221213 Långvandring vid Rupstjärn

Det var 10 grader kallt och när vi samlades på parkeringen blåste det också en snål nordvästan. Vi blev i alla fall 27 friska vandrare som startade från grusgropen vid Kårtäkt. Förra året vid den här tiden gjordes en vandring från Nittsjö i Rättvik - då var det 17 grader kallt och det kommer dom ihåg, dom som var med!