210614 Kommunala pensionärsrådet - demonstrationen fick effekt

Vid kommunstyrelsens möte i dag har Mats Dahlberg utsetts till ny ordförande i KPR. Camilla Andersson Sparring blir ny ordförande i Funktionshindersrådet. Vi kan därmed konstatera att kommunen snabbt hörsammat våra krav om en direkt koppling till kommunens ledning i KPR. Vi ser nu fram mot ett aktivt ock konstruktivt samarbete för att utveckla våra gemensamma frågor för gruppen seniorer. /Anders Sätterberg, Ordförande SPF Seniorerna Falun.