Avstå från skollunch!

Falu kommuns omvårdnadsförvaltning och sektor service rekommenderar alla pensionärer som brukar äta lunch i skolmatsal att i nuläget AVSTÅ från detta med hänsyn till risken för smittspridning av coronavirus.