181114 Om generationsskifte och testamente

Till november månads medlemsmöte 2018 hade inbjudits advokat Torbjörn Frank från LRF-konsult för att informera om och ge råd i frågor om generationsskifte och testamente. En skara medlemmar satt runt kaffeborden på Nybrokyrkans innetorg, lyssnade och ställde frågor.