Medlemskort för 2018

De kommer att finnas inhäftade i Senioren nr 2 som distribueras i början av mars. Kontakta vår expedition om du behöver ett medlemskort dessförinnan.