Efterlysning: En ny "Karin"!

Karin Bökman, känd från TV, lämnar SPF Seniorerna Falun och flyttar hem till Stockholm. Karin har bidragit med många trevliga artiklar i MedlemsNytt. Informationskommittén behöver nu förstärkning med minst en person som tycker om att skriva. Vill du delta i vårt arbete med att sprida information till medlemmarna, hör av dig till Maria Bjerneby Häll, tfn 073-980 25 99, maria.bjerneby.hall@gmail.com