Jönköpingsresan

SPF Tre Äss höstresa 2017 gick till Jönköping och Huskvarna.

Bussen plockade smidigt upp de olika deltagarna vid avtalade platser och när sällskapet var komplett styrde vi kosan mot Jönköping. Vädret var väl inte det bästa, men dagens aktiviteter skulle i huvudsak pågå inomhus, så vädret spelade kanske mindre roll. Ville man vara riktigt positiv kunde man ju glädja sig åt att det i alla fall inte var för varmt.

Väl framme i Jönköping gjorde vi första stoppet på kafé Bryggan, där det var förbeställt kaffe och bulle/kaka. Kaféet var välbesökt men bord var bokade och personalen såg till att vi blev väl omhändertagna.

Efter kaffestoppet var det dags för ett besök på Tändsticksmuseet. Här delades vi in i två grupper för att vi skulle få bästa information. Inledningsvis berättade vår guide historien bakom tändsticksfabriken. Ett stort beröm till vår guide som på ett intresseväckande och lagom detaljrikt sätt berättade om såväl fabrikens ledning som om de anställdas villkor.

Sålunda utrustade med en god bakgrund började vi vår rundvandring i fabriken under guidens ledning och vi fascinerades nog lite till mans av de sinnrika mekaniska maskiner som utvecklats för tändsticksframställningen.

Efter den grundliga inblicken i tändstickstillverkningen var det så dags för lunch på Kroatorpet med utsikt över Vättern. Under bussresan till Jönköping hade vi fått uppge vilken rätt var och en ville ha, så serveringen löpte snabbt då man hade förberett de olika rätterna och platser fanns reserverade. Även här fick vi ett fint bemötande av trevlig personal.

Mätta och belåtna gick vi därefter ombord på bussen för transport till Husqvarna museum. Här startade besöket återigen med en mycket intressant information av en entusiastisk museiintendent som på ett medryckande sätt beskrev hur Husqvarna vapenfabrik på ett flexibelt sätt hade lyckats anpassa sin produktion från att enbart ha tillverkat vapen till att bredda sortimentet till vanliga konsumentprodukter som jaktvapen, spisar, hushållsmaskiner, motorcyklar, gräsklippare, symaskiner, motorsågar m.m.

Efter informationen hade vi gott om tid att själva bese de olika produkter som fanns utställda. Det blev många igenkännande nickar och leenden när vi kände igen gamla strykjärn, "mammas" symaskin, mopeder och inte minst "Silverpilen" den motorcykel som många av de manliga besökarna i vår generation antingen drömt om eller faktiskt ägt.

Fullmatade med intryck och sannolikt också lite trötta bordade vi åter bussen för dagens sista begivenhet, nämligen ett besök i "Karins lada" i Strängsered på hemvägen. Skylten till Karins lada är det sannolikt många som sett tidigare men kanske är det inte så många som faktiskt gjort avstickaren in till Karins.

Det visade sig vara en bra bit in i skogen på smala grusvägar. Väl framme var det dukat med kaffe och hembakt toscakaka i den stora lokalen där Karin och hennes medhjälpare ordnar olika - främst musikaliska - aktiviteter under sommarhalvåret. Här fanns också en välsorterad hantverks- och slöjdbutik, kanske något för dem som inte i första hand var intresserade av motorcyklarna och motorsågarna på Husqvarna museum. Efter besöket i Karins lada var det så dags för hemfärd enligt planen.

Att resa till Jönköping låter kanske inte sådär väldigt märkvärdigt men efteråt tror jag nog att vi tycker att det blev en mycket intressant resa och vi sänder därför en tacksamhetens tanke till de som planerat och sett till att resan kommit till stånd.

Det finns också ett bildgalleri med ytterligare några bilder.

Text: Anja och Lars-Erik Jonsson; Bild: Anja Jonsson