Februari 2018

Spf Seniorerna Tre Äss höll årsmöte i Sandhults församlingshem måndagen den 19 februari 2018.

Trots ymnigt snöfall under dagen och opålitligt väglag var mötet välbesökt som vanligt. Föreningens ordförande Sven Fagerberg förklarade mötet öppnat. Bertil Tunje valdes till mötesordförande och Carina Theorin till sekreterare. Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar med val till olika styrelseposter och andra uppdrag. Här kan noteras att Sven Fagerberg omvaldes till ordförande för kommande verksamhetsår.

Efter årsmötet informerade Sören Johansson om Veteranpoolen i Borås där pensionerade yrkesmän och kvinnor som tycker om att fortsätta att arbeta på egna villkor kan anmäla sitt intresse för att arbeta vidare och hjälpa andra samt att själv tjäna en slant. Man kan kontakta veteranpoolen på telefon 020-350 355 eller på internetadressen www.veteranpoolen.se eller direkt till boråskontoret https://www.veteranpoolen.se/kontor/boras/

När mötesdeltagarna informerats om Veteranpoolen var det dags för kaffe och tårta dagen till ära. Mötesdeltagarna lät sig väl smaka och det spreds ett hemtrevligt sorl i lokalen.

Bertil Tunje lyckades fånga deltagarnas uppmärksamhet när han berättade om kommande resor. Den mesta informationen finns också på vår webbplats under "Resor". I vilket fall så går den första resan till Småland och IKEA. Detta är en 1-dagarsresa. Till hösten kommer även en "Hemlig resa" under 1-dag. Mer information om tidpunkt kommer senare.

I maj (16-18:e) reser Tre Äss på en 3-dagarsresa till Nordjylland. Anmälningslista skickades runt. Hela reseprogrammet finns på webbplatsen.

En glad överraskning var att den uppskjutna Gotlandsresan, en 4-dagarsresa, är planerad till 26-29:e augusti. Mer information om denna kommer under våren.

Tunje meddelade också att det kan vara möjligt att åka med på andra föreningars resor. En intressant 7-dagarsresa till Krakow och Berlin ordnas under hösten av Toarps (reserverar mig för att ha uppfattat fel) förening. Den som är intresserad kan nog forska vidare.

Avslutningsvis var det dragning på det traditionella lotteriet med många fina vinster. Vi tackade de som ordnat det praktiska kring mötet med en varm applåd. När deltagarna sedan lämnade mötet, fick alla varsin tulpanbukett av föreningen.

Den nyvalda styrelsen stannade kvar för ett konstitueringsmöte.

Nästa möte blir den 20 mars i Sjömarken då Gerd och Bertil Tunje visar bilder från Mexico.

Text och foto: Lars-Erik Jonsson