Januari 2018

Parentation den 18 januari i Sandareds kyrka

SPF Seniorerna Tre Äss inledde årets träffar med parentation i Sandareds kyrka den 18 januari. Föreningens ordförande Sven Fagerberg hälsade deltagarna välkomna och informerade om dagens program.

Mötet inleddes med parentationen. Till stämningsfull musik av Jan-Anders Eriksson och Ulf Hallqvist tände Fagerberg ett ljus för vardera Margareta Ahlberg, Ulla-Britt Lindskog och Brita Höijer, tre medlemmar som lämnat oss under året.

Minnesstunden fortsatte därefter med en kort andakt där diakon Göran Eskilsson ledde deltagarna i bön samt sjöng "På dig min Gud förtröstar jag" till eget gitarrackompanjemang.

Den högtidliga stämningen bevarades när Jan-Anders Eriksson på klarinett och Ulf Hallqvist på flygel framförde två musikstycken, The Wistful Sheperd av Clarence Raybould och Adagio ur Klarinettkonsert av W A Mozart.

Sven Fagerberg presenterade därefter de tre inbjudna politikerna Ida Legnemark, Kerstin Hermansson och Bengt Bohlin som skulle informera om äldreomsorgen i Borås kommun.

Några av de ämnen som behandlades var organisationsförändring, utbildning av hemtjänstpersonal, rutiner kring måltider, trygghetsbostäder m.m. Dessvärre har det hittills varit så att brist på personal har framtvingat prioriteringar. Efter informationen gavs deltagarna möjlighet att ställa frågor till politikerna.

De gästande politikerna följde sedan med in i församlingshemmet där det serverades kaffe, fralla och kakor. De som då satt vid de gästande politikernas bord kunde då fortsätta att diskutera med dessa. Den sedvanliga lotteriförsäljningen och den därpå följande dragningen skedde mot slutet av kaffestunden.

Ordförande Fagerberg gav ytterligare lite information samt uppmärksammade deltagarna på morgondagens Hjärnkoll i Rångedala. De som hade ordnat med kaffe tackades med en applåd och därmed avslutades mötet.

Text: Lars-Erik Jonsson  Foto: Anja Jonsson