Januari 2020

SPF Seniorerna Tre Äss höll den 14/1 månadsmöte i Sjömarkenkyrkan.

Ordföranden Sven Fagerberg hälsade välkommen till det 60-tal personer som samlats. Därefter blev det parentation över de tio medlemmar som avlidit under 2019 och de första dagarna av 2020. Sven tände ett ljus för dem och sedan hölls en tyst minut, varpå Sven läste dikten "En källa av ljus" av Atle Burman.

Sedan tog diakon Göran Eskilsson över. Han läste en bön följt och en psalmtext och framförde en sång till gitarr innan parentationsdelen av mötet avslutades med Fader vår och Välsignelsen.

Efter det var det dags för Katarina Rosenberg och Ingrid Aronsson från Sparbanken att berätta lite om digital ekonomi.

De gav med hjälp av ett antal kortare filmsnuttar en liten historisk överblick över den digitala utvecklingen och framhöll fördelarna med den digitala tekniken som kan hjälpa oss att betala räkningar och kommunicera med banken, sjukvården och myndigheter med hjälp av mobilt bank-ID, swisha, navigera med hjälp av GPS m.m.

De uppgav att dessa tjänster är säkra att använda så länge man gör det på rätt sätt och framhöll vikten av att aldrig lämna ut sina koder om någon ringer och begär det, för då är det troligen fråga om ett bedrägeriförsök. Banken eller myndigheter ringer aldrig och begär detta och att lämna ut sin kod är lika illa som att lämna ut nyckeln till sin lägenhet. Vi uppmanades att inte bli lurade och att polisanmäla om vi blir utsatta för sådana samtal.

På slutet berättade de också lite om framtidsfullmakt men det var mycket kortfattat eftersom de sa sig inte vara experter på just detta. De som ville upprätta en sådan ombads gå in på www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/framtidsfullmakt/ Där kan man sätta sig in i vad en framtidsfullmakt innebär och där finns också ett färdigt formulär som man kan använda. Det bästa enligt dem var dock att ta kontakt med sin bank så att allt blir riktigt. Om man inte upprättat en framtidsfullmakt och t.ex. blir sjuk eller dement och inte kan sköta sin ekonomi gäller anhörighetsfullmakt som ger anhörig rätt att betala räkningar.

När Sparbankens representanter var färdiga med sin programpunkt var det dags för kaffe, smörgås och kaka och därefter lite information. Sven tackade gruppen som ordnat förtäringen och försökte värva en hejaklack till frågetävlingen Hjärnkoll i Hökerum den 17/1. Han påminde också om årsmötet i Sandhult den 17/2 och nämnde att man varje måndag mellan 13 och 14.30 kan få hjälp av Lasse med frågor om datorer och mobiler på Seniorcenter i Sandared.

Reseansvarig Caisa Johansson berättade att man redan nu kan anmäla sig till Hemlig resa den 26/5 där det finns 50 platser men att anmälan till dagsresan den 4/3 öppnar först den 27/1. Där finns endast 30 platser och de kommer fördelas i den ordning man anmäler sig. Därför vill Caisa helst ha anmälan i form av SMS eller mejl.

Text: Anja Jonsson; bild: Lars-Erik Jonsson